Agnieszka Kwiatkowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Jako psychiatra pracuje od 2002r. W 2007 r zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii (dawny II stopień specjalizacji). Z Poradnią Gospody-Med związana od 2006r. Systematycznie poszerza swoją wiedzę biorąc aktywny udział w spotkaniach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, w szkoleniach i seminariach specjalistycznych z zakresu psychiatrii. Jest też zaprzysiężonym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku biegłym sądowym.