Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapie indywidualne, małżeńskie i grupowe w ujęciach psycho-dynamicznym i poznawczo-behawioralnym.

Opieka psychiatryczna

Leczymy pacjentów z zaburzeniami osobowości, nerwicami, psychozami, a także kryzysami życiowymi.


Wizyty diagnostyczne i kontrolne

Współpracujemy z Nadmorskim Centrum Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym i  SPZZOZ. Wykonujemy badania dla sądów i prokuratury.

Poradnictwo specjalistyczne

Pomagamy klientom zmagającym się z trudnościami takimi jak problemy adaptacyjne, fobie społeczne, kryzysy zawodowe, problemy w życiu osobistym, zaburzenia depresyjne i lękowe.