Sławomira Misiewicz

magister pielęgniarstwa

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dodatkowe uprawnienia i szkolenia:

  • ukończone Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • uprawnienia dydaktyczne – w tym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie kształcenia w zawodzie pielęgniarki psychiatrycznej- Gdański Uniwersytet Medyczny