Piotr Szymański

Specjalista psychiatrii dorosłych.Jest obecnie w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeutycznego (podejście ericksonowskie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami zarówno w warunkach szpitala na oddziale psychiatrycznym jak i w poradni zdrowia psychicznego.