Mateusz Mejzner

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w 7. Szpitalu Marynarki
Wojennej, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii. Zajmuje się
profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób
dorosłych. Interesuje się psychofarmakologią, stara się wybierać optymalne metody
leczenia analizując indywidualne potrzeby każdego pacjenta, jego choroby
współistniejące oraz oczekiwania. Swoją wiedzę medyczną poszerza uczestnicząc w
wielu kursach i konferencjach naukowych.
Posiadam uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich ZUS-eZLA oraz recept
refundowanych.