Maja Mądrzak-Zakrzewska

Specjalista psychologii klinicznej.

Psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i  dzieci.

Ukończyła czteroletnie  szkolenie w psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Przez 7 lat zawodowo związana była ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, gdzie zajmowała się pracą z pacjentami doświadczającymi kryzysów w związku z nieprawidłowościami w obszarze osobowości, chorymi po doświadczeniach psychoz, ich rodzinami, diagnostyką psychologiczną, jak również opiniowaniem w dziedzinie psychologii dla potrzeb orzecznictwa karnego. W Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia prowadziła przez 4 lata grupy psychoterapeutyczne pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz po kryzysach psychotycznych. Ma doświadczenie w psychoterapii dorosłych pacjentów z problemami adaptacyjnymi i emocjonalnymi związanymi ze stresem oraz trudnościami w obszarze osobowości. Pracuje w nurcie integracyjnym uwzględniając perspektywę i założenia psychoterapii psychodynamicznej.Jest członkiem S.N.P Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.