Krystyna Kierkowska

Specjalista pierwszego stopnia w zakresie psychiatrii, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Ma wieloletnie i bogate  doświadczenie zawodowe (depresje u dzieci i młodzieży, lęki, fobie,nerwice, psychozy, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, anoreksja, bulimia i in.). Pracowała w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Jaśkowa Dolina, a od 2002r. w Poradni dla Dzieci i  Młodzieży Gospody-Med.