Krystyna Kierkowska

Specjalista pierwszego stopnia w zakresie psychiatrii, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.
Ma wieloletnie i bogate  doświadczenie zawodowe (depresje u dzieci i młodzieży, lęki, fobie, nerwice, psychozy, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, anoreksja, bulimia i in.). Pracowała w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Jaśkowa Dolina, a od 2002r. w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej dla Dzieci i  Młodzieży Gospody-Med.