Grażyna Szulc

•            pielęgniarka dyplomowana

•            specjalizacja psychiatryczna – w trakcie trwania

•            kurs specjalistyczny: wywiad i badanie fizykalne

• mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz pedagogiczne studia podyplomowe
• kurs specjalistyczny: resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Ma wieloletnie doświadczenie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w
Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ( 1990-2001).
Od 2002 pracuje w zespole Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Gospody-Med .