Barbara Piątkiewicz

Psycholog kliniczny. Posiada wieloletni staż w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, nerwicowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami zachowania. Pracuje również z rodzinami i parami prowadząc terapię systemową. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Nerwic i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży . W pracy z pacjentami korzysta systematycznie z superwizji prowadzonej w ujęciu psychoanalitycznym. Superwizji poddaje również terapię rodzin.
W latach 1998-2004 prowadziła zajęcia dydaktyczne nt. pomocy dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem krzywdzonym.Oferta szkoleniowa była skierowana do pedagogów szkolnych i pracowników placówek socjoterapeutycznych, policjantów, pracowników MOPR oraz sędziów sądów rodzinnych.
Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej w różnych problemach dzieci i młodzieży (m.in. pracy z zaburzeniami lękowymi, moczeniem nocnym, zaburzeniami płynności mowy, szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego) oraz dwustopniowe , podyplomowe szkolenie „Systemowa Terapia Rodzin”. Odbyła szkolenie w zakresie stosowania technik projekcyjnych w diagnozie i terapii, zakończone uzyskaniem Certyfikatu Międzynarodowego Towarzystwa Rorschachowskiego.