Agnieszka Bieszk

Ukończyła studia medyczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w 2019 roku.
Obecnie pracuje na oddziale psychiatrycznym 7. Szpitala Marynarki Wojennej w
Gdańsku, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii. Zajmuje się
diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Swoją
wiedzę medyczną poszerza uczestnicząc w kursach i konferencjach. Podchodzi do
każdego pacjenta indywidualnie i stara się wspólnie z nim wypracować optymalną
metodę leczenia. Posiada uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich ZUZ-ZLA
oraz recept refundowanych. Przyjmuje pacjentów dorosłych.