Adam Bober

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, którą odbywa na Oddziale Psychiatrii Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Swoją wiedzę ustawicznie poszerza,
sięgając do literatury i prasy fachowej oraz uczestnicząc w kursach, szkoleniach i
konferencjach. W pracy z pacjentami stara się wdrażać podejście holistyczne,
ponieważ wielodyscyplinarne oddziaływanie na człowieka (z poszanowaniem i
zangażowaniem m.in. psychoterapii, dietetyki, medycyny stylu życia, terapii ruchem)
może w przypadku wielu chorób i zaburzeń niebagatelnie wzmocnić stosowaną
farmakoterapię.